Валентина Сперантова, Серафима Бирман, Мария Бабанова